tisdag, augusti 21, 2012

Gemensamhet är bättre än ensamhet

Alliansen%20splittrad%20om%20f%C3%B6rnyelsearbete

Jag gillar, till skillnad från Partiledaren, denna Reinfeldska tanke på ett värdedokument, Alliansen behöver ett grunddokument som, likt det som togs 2006, kan skapa mål och mening med politiken för fler val framåt. Alliansen förenas mer än den skiljs åt. Värderingar Alliansen har som oppositionen saknar är tron på behovet av ett ökat självbestämmande för människor, en lagom stor och sund statsbyråkrati, en gemensam framtidsvision för det starka civilsamhället och lite till. . .det viktigaste är att Alliansen inte bara handlar om plakatpolitik och dagspolitiska kompromisser som skulle bli fallet om Hägglunds linje vinner gehör.

Det Hägglund bidrar med nu genom att avvisa ett nytt gemensamt dokument är ett insnöade på småfrågor, med efterföljande risk att Alliansen faller som attraktivt regeringskoncept. Alliansen måste göra sin samhällsanalys och problembild giltig för väljarna, förmå väljarna att känna regeringsdugligheten och enigheten bakom samarbetet. Fyra ogina syskon som bråkar om tid i sandlådans strålkastarljus kommer lämna fältet öppet för de tre röda syskonen på vänsterflanken att kliva in och bråka mindre.