måndag, augusti 27, 2012

Hädelsemos

Noterar att Pakistan vill åtala en 11-årig flicka med Downs syndrom för hädelse. Hon ska ha bränt en Koran. Regeringen i Pakistan uttalar sig som följer: “Blasphemy by anyone cannot be condoned but no one will be allowed to misuse blasphemy law for settling personal scores,”

Så rätt men ändå så otroligt fel. Problemet är inte att det finns ett "missbruk" av hädelselagar, problemet är att det finns hädelselagar! Även om den här lilla tjejen visste om och förstod konsekvenserna av att riva ut sidor från Koranen, ska hon inte straffas. Det är en bok som vilken annan. Börja hota å döda och bränna ner hus som svar på bokförstörande beteende är barbariskt och galet. Varje människa har rätt att tydligt kritisera andras livsåskådning, eller klä sig på sitt sätt, utan att hotas eller utsättas för våld. All hädelselagstiftning, oavsett om den finns i Irland eller Pakistan, är ett oacceptabelt ingrepp mot de mänskliga rättigheterna.