fredag, augusti 17, 2012

Reservkraft och vägval


USA överväger att ta till oljereserv

Washington (TT-Reuters)

USA:s regering överväger att använda sin oljereserv för att få ned bensinpriset och motverka effekter av sanktionsåtgärder mot Iran, rapporterar Reuters med hänvisning till en källa.

Rätt ofta, misslyckas vi människor med att förstå framtida effekter av våra handlingar. Vi vet att oljan kommer ta slut, och kan därmed tillämpa denna kunskap för att  justera vår civilisation. Emellertid så verkar vi tvärt om, vilket dagens besked om reservutnyttjande, slutnyttja den olja som håller systemet igång.  Hela debatten kring den globala uppvärmningen och resursförbrukning har modeller som säger oss att slutet kommer bli abrupt och tillintetgörande. Vi vet att nuvarande väg leder till mot det oundvikliga resultatet att redan hårt dränerade naturresurser upphör. Vi vet att vi istället måste utveckla alternativa bestånd av resurser av förnybar energi och kärnkraft. Samtidigt bör vi undvika att dra ut det sista svarta guldet ur tjärsand, oljeskiffer, djuphavsolja, fossilgasutvinning. De är omställningsreserver. . .inget annat. Vi har facit och ändå forsätter vi baka efter receptet på maträtten: Undergång.

Jag vet. Undergång är onekligen ett scenario som ligger bortom vi nu levande människors perspektiv; långt borta. . .och visst är det så att solen kommer explodera och förgöra jorden; men kanske har våra ättlingar, om det blir några, innan dess funnit en annan plats att bo i en annan galax. Men våra största problem nu är inte vad som händer då. Vår främsta oro är att även våra mycket nära ättlingar, kan få problem med jordens temperatur och resursslut om vi inte byter recept.