söndag, augusti 26, 2012

We’ll make a killing out of food crisis, trading boss boasts
We’ll make a killing out of food crisis, trading boss boasts
By JAMES CUSICK
The Independent
23 Aug 2012

The United Nations, aid agencies and the British Government have lined up to attack the world’s largest commodities trading company, Glencore, after it described the current global food crisis and soaring world prices as a “good” business...read more...

Alla har vi en önskan att överleva. Vilket kommer drivas till sin spets nu när det blir fler och fler områden där begränsat utrymme i kombination med minskade resurser ett slag av en eller annan kommer skapa kamp på individnivå, gruppnivå och nationsnivå.
Företagens etik bestäms alltid av hur framgångsrika de ä och framgång bedöms efter hur mycket pengar de tjänar, inte hur många du räddar eller hur mycket du förbättrar en gröda. Framgång för nationer mäts i BNP, och allt som mäts är det som besitter penningvärde, och då måste enligt logiken dess tillgänglighet begränsas, även om det är en artificiell begränsning.
Men om inte annat bör artikeln påminna oss alla i Väst om det enorma matavfall varje individ gör sig skyldig till. . .