onsdag, september 26, 2012

Angående Tintin– Absolut. Frågor om diskriminering är svåra, men intentionerna bakom Behrangs beslut har varit goda, säger Kulturhusets chef.

The road to hell is paved with good intentions.

DN