tisdag, september 11, 2012

Äntligen!

Hebron från lugnare dagar
Äntligen verkar den tredje intifadan komma igång på Västbanken. . .och denna gång riktat rätt, mot den palestinska myndigheten och kan förhoppningsvis skynda på dess kollaps till följd av försämrade ekonomiska förhållanden och korruption. Det tragikomiska är att Israel i ett brådskande brev till EU och USA kräver stora summor pengar för att förhindra att Abbas-myndighet raseras och Israel tvingas ta sitt ockupationsansvar.

Israels allvarliga farhågor om att den förestående ekonomiska kollapsen kan leda till en kollaps av hela den palestinska myndigheten och resultera i att den tredje intifadan riktas även mot ockupationsmakten är befogade och just därför bör Väst hålla inne med stödpengar till Abbas regim. Om Israel skulle tvingas ta det ekonomiska ansvaret som kommer sig av besättandet skulle de israeliska bosättarna betala ett högt pris i form av skatter och kostnader för säkerhetsarrangemang.

 De nuvarande protesterna och de försämrade ekonomiska villkoren kommer oavsett försvaga PA inför lokalvalen i oktober, vilket kan leda till avgång för premiärminister Salam Fayyad, och det kommer definitivt försvaga den övergreppsvänliga palestinska säkerhetsapparaten. . .en nyttig början till den nödvändiga fullständiga kollapsen av en genomrutten palestinsk myndighet,