fredag, september 21, 2012

Berättigad bitterhet? Ja men fel orsak


Konstaterar att medvetenheten om det förflutna är ett tveeggat svärd, vilket innebär att det åligger de som nu bränner och skövlar ambassader att det lär sig lite om varför de borde protestera. Det är inte sunt att protestera för att idioter i väst tecknar nidbilder av en fiktiv profet. Det som kan vara legitima skäl att hata väst kommer sig mer från att vissa folk inte haft kontroll över sina egna öden på väldigt lång tid.

Vi kan börja med korstågen, efter det att de seldjukiska turkarna tog kontroll över östra Medelhavet) och Mesopotamien lanserade påve Urban II det första korståget för att få kontroll över det heliga landet.
Korsarmén skapade fyra kolonier, däribland en i Jerusalem. Med hjälp av förskönande omskrivningar av guds vilja, fortsatte korsfarare, europeiska arméer dra runt i Mellanöstern fram till och med i 1204, då korsbanditerna plundrade Konstantinopel och oförlåtligen förstörde resterna av Romariket.

Sen kom Mongolväldet farandes, och mongolerna ersattes av de ottomanska turkarna under 1500-talet. När det ottomanska riket stod som störst 1566, kontrollerade de arabländerna från Mesopotamien till Tunisien.
Osmanska herraväldet behöll sitt grepp om dagens Levant fram till slutet av första världskriget, då de länderna föll in under brittiskt och franskt styre. Det kan mycket väl finnas en del berättigad arabiska bitterhet kring det.

Samtidigt fick den största arabiska nationen i världen, Egypten, samma bistra medicin vad gäller frihet. Turkarna koloniserade även här,  år 1798 fick Napoleons Frankrike kontroll över landet, och kejsarens trupper kastades sen ut av brittiska och turkiska styrkor i 1801.

Detta följdes av en kort period av självständighet under albanen Muhamad Ali. År 1875 tog Storbritannien kontroll över Suezkanalen, och 1882 ockuperade Storbritannien Egypten. Gamal Abd al-Nassir nationaliserades kanalen i 1956, men ett krig med Frankrike och Storbritannien visade tydligt att Egypten verkligen inte styrde Suez. Idag är kanalen och tillgång till Röda havet och Arabiska havet till stor del i händerna på den amerikanska femte, sjätte och sjunde flottan, liksom Persiska viken. Det kan mycket väl finnas en del berättigad arabiska bitterhet kring det.

Araber som bodde i Arabien, fick bo i Saudiarabien från och med 1932 för att hedra den styrande skurkfamiljen i riket, har varit i stort sett oberoende, med hjälp av USA, som har baser i Dhahran, Jedda, Riyadh och fyra andra platser. Det kan mycket väl finnas en del berättigad arabiska bitterhet kring det.
Mellanöstern har vidare världens största lättillgängliga reserver av det svarta guldet, Arabländerna var nu dömda att domineras av det industriella väst, som behövde olja för sina bilar, flygplan, vapen, fartyg och fabriker. Det kan mycket väl finnas en del berättigad arabiska bitterhet kring det.

Sen har vi västvärldens lösning på sitt dåliga samvete; bildandet av staten Israel. Kanske borde staten bildats i Tyskland kan tyckas. Låt oss bara för skojs skull anta att Arabförbundet hade makt att förlägga en ny nation i USA, säger i Montana, utan respekt för invånarna i den stora staten, och fylla staten med flyktingar från Irak, Afghanistan, Syrien och Pakistan. Skulle det inte skapa lite av en uppståndelse hos amerikanerna? Det kan mycket väl finnas en del berättigad arabiska bitterhet kring denna skapade stat.

Avslutningsvis kan vi ta drönarbombningarna, Irakkriget, sanktionerna, proxykrigen och stödet till diktatorerna. . .som alla och allt varit legio. Det kan mycket väl finnas en del berättigad arabiska bitterhet kring det.

Men det kan aldrig vara rätt att skrika, bränna och döda för lite teckningar! Religion hör hemma i hemmet, kyrkan eller moskén och i de innersta tankarna hos individen. Låt oss konstatera att kristendomen och islam är två av de stora religionerna i världen och lära oss leva med det!
Men med århundraden av västerländsk dominans och egna bortslarvade chanser verkar det vara ganska svårt för vissa att minnas vad det finns för berättigad arabisk bitterhet att protestera.