måndag, oktober 08, 2012

Framtidens försvar

Blir allt som ibland angripen av mina mer hök-högerska partikollegor när jag framhäver min tro på en mer civilförsvarsbaserad militär struktur. Finner emellertid inte min vision särledes utopisk eller extrem, av framförallt två skäl, dels har folkarméer varit minst lika snabba att förnya och anpassa sitt motstånd på ett sätt som välfinansierade tekniskt överlägsna motståndare funnit svårbesegrat. Och dels kommer resursknappheten i framtiden golva de flesta JAS-planen oavsett vad krigsmaterielfundamentalisterna säger.

Om vi börjar med resursknappheten så är militären i Väst idag uppbyggd på GPS:er och diverse bränsleslukande metalmonster. Visst kan militärstrategerna ta fram ”gröna” vapensystem och nya drivmedelssnåla mekaniska substitut, men förr eller senare är de klara med alla tillgängliga alternativ i det allt hårdare arbetet att hitta råvaror. Hittills har de militära byråkraterna i de mastodontiska stormakterna kunnat hålla mer eller mindre jämna steg med de klimat- och resurstransformationer som uppstått, men deras situation har mycket gemensamt med läkare som idag står inför antibiotikaresistenta bakterier: de kan hålla på att uppfinna nya antibiotika för en stund, men lagen om avtagande avkastning arbetar alltid mot oss, bakterier är på ostoppbar frammarsch, och du vet att förr eller senare kommer något dödligt, smittsamt och resistent göra ett förföriskt framträdande. På samma sätt kommer de stora krigsmaskinerna att stå still när oljan i dess maskineri (parodn the phun) sinar.

Så om Sverige ska överleva den kommande ”post-oljiga” militära revolutionen har ett civilförsvar sina poänger. För att hantera en eventuell invasion av en fiende som även den kommer hosta sig fram på dropparna av den sista bensinburna anfallen kan Sverige med fördel anamma en strategi skulle kunna kallas förebyggande uppror. Soldater, vapen, ammunition och förnödenheter kan, liksom tidigare i vår historia, gömmas i våra skogar och städer långt före en invasion, där de kan vänta ut flygbombningar och de första anfallen. Försvaren har sen att dyka upp, beväpnad, bakom fiendens linjer med tunga och lätta vapen samt en intakt motståndsstruktur.

Strategin kan säkert förädlas ytterligare och även bli ett effektivt djupförsvar mot en konventionell invasion. Självfallet anser jag det rätt att försvara sig, min pacifism ska inte misstas för självmordslängtan, men Nej; Sverige behöver i framtiden inte nya JAS och dyra leksaker, utan istället ett välplanerat resurssnålt men effektivt Hemvärnskt pliktbaserat försvar.