torsdag, november 15, 2012

Explosive population growth means disaster


Explosive population growth means disaster, experts say
• By SHARON UDASIN (Sharon Udasin)
Jerusalem Post
15 Nov 2012

As Gazans continue to rain rockets on Israel, a much greater “security issue” exists in the drastic population rise in both Israel and around the world, an American environmental expert warned in Tel Aviv this week. “People don’t understand that there...read more...
Tech Tags:

Ännu en artikel som, i ljuset av idiotin i Gaza, belyser det akuta behovet av att beslutsfattare behöver skaffa sig en bättre förståelse av mänskliga beteenden, samt hur de därefter kan förändras så att Homo sapiens sätts på en kurs mot ett mer långsiktigt hållbart samhälle.