onsdag, november 07, 2012

Så in i Norden bra


Noterar att Nordiska Rådet i år fyller 60. Hoppas att organisationen vill se framåt och inse att den kommer bli allt viktigare.  Den kan fylla en nödvändig politisk nisch när EU och NATO båda brottas med problem. Det betyder inte att det nordiska samarbetet är oproblematiskt men de kulturella gemenskaperna ger fördelar EU saknar. De nordiska länderna plus tre små baltiska länder är en betydligt mer hanterbar grupp när det kommer till att sköta ekonomi, säkerhet eller arbetsmässiga utbyte. Betänk bara vad klumpiga kretinära konstruktionerna EU och NATO är. Men självfallet; att betona ett lätt metafysiskt gemensamt historiskt arv med medföljande värdegrund räcker inte. Det gäller nu att det nordiska samarbetet får resurser och kraft att kunna ta över när EU och världsekonomin snart imploderar.  .  .tillbaka till Norden har vi alltid sökt oss när krisblåsten kylt ner världen.