söndag, november 04, 2012

Söndaglig kväll i november

Bok, te, lugn, lycka. Nåja en lycka som sträcker sig fram tills dess jag råkar läsa om den judiska Chabadfamiljen i Göteborg. . .där en svensk domstol nu i all sin dom-het har beslutat undanta barnen från skolplikten. Om vi plötsligt börjar undanta elever som klär sig annorlunda av religiösa skäl från skolplikten var hamnar vi då?! Religion och dess friheter är inte absoluta, och en trosfrihet istället för religionsfrihet skulle vara mycket välkommen enligt mitt sätt att se det. Att föräldrar i religionens namn år 2012 kan isolera sina barn bakom vilda vidskepliga vanföreställningar med stöd av svensk lag är en klocka som manar till lagändring.