måndag, november 26, 2012

Strategisk icke-strategi att stärka Hamas


Den nuvarande israeliska regeringen är besatt av ”security” mest för att, innerst inne, är de alltför väl medvetna om sin egen sårbarhet. Israelerna är fanatiska kring ”security” eftersom de vet att när det kommer till kritan, står de själva faktiskt rätt maktlösa. Under mina många resor till landet har jag förstått att Israel tyvärr blivit ett fragmenterat samhälle som domineras av det egoistiska hyllandet av en hednisk och obsolet säkerhetsdoktrin.

Israels påtagliga kollektiva melankoli har nu tyvärr förvärrats efter dess oundvikliga möte med ännu ett förlustartat krig. Som Y-net medger, Israel besegrades i nästan alla tänkbara strategiska avseenden; de blev ett samhälle som förskräcktes när deras imaginära styrka visade sig vara en fars. Trots Israels mäktiga och  sofistikerad armé stod Hamas kvar som en trotsig tupp i gryningen. Trots obevekliga flyganfall höll Hamas på att skjuta sina raketer ända in till vapenvilan inträdde. Israels flyvapen misslyckade, reservisterna kallades in; 75,000 reservister, ställdes upp utanför Gaza.  Netanyahu hade säkert hoppats på att en sådan åtgärd skulle tyrannisera in Hamas mot kapitulation. Återigen de regeringen fel. Hamas gjorde felbedömningen dessutom extra tydlig när de bjöd de israeliska reservister att pröva sin lycka och återockupera Gaza, om de vågade och ville. Israel backade och stärkte därmed sorgligt nog Hamas.

Hoppas folket i Israel väljer en mer strategisk mittenregering i januari, som inte, via sina ageranden, stärker Hamas!