tisdag, november 13, 2012

Tillväxtdrömmar


Noterar att Kina färdigställer tre nya kraftverk varje vecka vilket lägger en börda på både vatten- och kolförbrukningen i landet. Jordens kvarvarande råvarureserver används upp mycket snabbare än många av oss kanske inser.

Istället för hundratals år av kol, kanske vi bara har tre eller fyra decennier kvar av den varan; då Kina begränsas av brist och mycket höga priser. Gällande olja är det den mest svåråtkomliga som är kvar, offshore i Arktis eller som skifferolja.  Så vi vet att kvaliteten på de reserver som finns kvar oftast sämre än de saker vi redan använt. Många av världens råvaror kommer att minska i kvalitet och kommer bli mer komplexa att utvinna. . .här utgör Kina ett växande problem, dels för att de har varit så framgångsrika under de senaste 30 åren. Kina, som är hem för en femtedel av världens befolkning förbrukar idag hälften av världens cement, en tredjedel av världens stål och en fjärdedel av dess aluminium. Fortsätter dess ekonomi att expandera exponentiellt, kommer Kinas efterfrågan på världens resurser rusa vidare.

Men få verkar bry sig nämnvärt. Kinas tillväxt och dess råmaterialkrav har skapat tillväxt. Företag från hela världen har gjort vinster på att förse Mittens rike med råvaror; även om effekten för alla vi andra kanske har varit mindre positiv.

Väst och Peking har gett 1,3 miljarder människor drömmar om eviga framsteg och växande välstånd som är planetärt omöjliga att uppnå. Vid någon punkt kommer Kinas folk förstå att deras drömmar inte kan bli verklighet. . .och en miljard arga Kineser är inte att leka med.