måndag, januari 21, 2013

Återvinning


Inte stängt bloggen. Bara flyttat. Och då ges ingen skrivtid när jag är hemma och på jobbet hinns självfallet aldrig fritt skrivande med.  Har under min rensning av 65 kvadratmeter inventerat hur mycket ackumulerat skräp jag gjort mig av med. Inser att jag onekligen varit en bidragande person till det globaliserade vinstmaximerande paradigmet som styr idag. Systemet som jag lever i som föder mig och jag föder.
 
Men svarta hål sluka sig själva och hur stor är risken att vårt beteende slukar även planeten vi bor på? Detta allomfattande system som definierar vår ekonomi, dominerar vår politik och dikterar våra liv. Hur undkommer vi dess gravitationskraft innan det suger åt sig allt? Kan utgångspunkten istället ligga i att engagera sig i ett liv som gör lite eller ingen skada andra. Tveksamt nu när vi rör oss i en värld som domineras av enorma företag och regeringar fast beslutna att öka den ekonomiska tillväxten varje kvartal.

Jag har själv jobbat med media nu i ett antal år och har upptäckt att Media, som alla företagstyper, måste tjäna pengar för att överleva i vårt nuvarande paradigm. De flesta människor, på det hela taget tycker inte att läsa om obekväma och ofta komplexa frågor, så om du publicerar en tidning som fokuserar på obekväma och komplexa sanningar kommer du inte att ha mycket av en läsekrets. Det är mycket enklare att fokusera på underhållning, som i stort gör att människor mår bra i sin villa och ogärna vill ha nyheter och åsikter om klimatförändringar och Peak Oil-problem. Fördelen inom branschen är även att de företag som äger många publikationer förlitar sig på business as usual för hålla vinsten uppe. Så obekväma nyheter är ofta förvisa till bra bloggar och andra nätmedia som, då tyvärr, endast är av intresse endast för en utvald nischad läsekrets. Således media förstärker och ger överdriven betydelse för business as usual paradigm, vilket ger fler möjlighet att hålla huvudet i sanden lite längre.

Blanda sen in regeringarnas roll som i många fall fungerar som en möjliggörare för mäktiga intressen och saknar hänsyn till framtiden bortom slutet av gällande mandatperiod. Ta bara Alf Svenssons senaste stöd till skiffergasutvinningen i Sverige. Att utveckla en sådan industri kommer att vara förödande av många skäl, och det kommer garanterat att misslyckas, vilket leder till en hel del naturskador.

Detta är bara ett exempel på att Systemet av idag tänjer på gränserna för möjlig tillväxt nu när business as usual-modellen som har fungerat bra i årtionden snabbt har blivit ohållbar. Den billiga energi och de billiga material som krävs för den fortsatta överlevnaden av det globala ekonomiska systemet och vår överdådiga livsstil har drabbats av en naturlig gräns, och allt som återstår nu är att titta på när det sakta glider isär, med katastrofala följder för dem som är beroende av den för sin överlevnad.

Men återvinningsindustrin kommer i alla fall överleva ett tag på mina tidigare ägodelar. . .