lördag, januari 12, 2013

Lite seriöst om Centern

Gillar verkligen Centerpartiets förslag till idéprogram, och ja, jag har läst det. I sin helhet, och nej det är inte nyliberalt. Majoriteten av upprörda virriga vänstersnurror som ondgjort sig i media har garanterat inte läst texten, troligen ej heller journalisterna, som bara vädrat blod och lösnummer. Idéskriften är en välgenomtänkt text som behandlar eviga ideologiska frågor kring; frihet, frirörlighet, framtidens miljö, företagande och ekonomisk överlevnad för Svea rike i en föränderlig värld. Ett grepp jag finner betydligt mer sympatiskt än alla de "lyssnarkampanjer" som många andra riksdagspartier" svänger sig med, där den dagsaktuella folkopinionen styr och ingen leder.

Problemet är inte att texten är tokliberal eller överradikal, texten är snarast lite feg och allmän, merparten av vad som står i programmet kan en genomsnittlig bruksortsgråsosse eller en hipsterslackande miljöpartist hålla med om...men flatheten till trots tar sig programmet en rejäl svängom med klassiskt kontroversiella inrikespolitisk frågor; fri invandring, platt skatt och inte minst frågan om politiken bör avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar.

Hur upprörande är, för att ta ett exempel, te.x stycket om den "fria invandringen": Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet och en generös flyktingpolitik. För ett parti som värnar friheten och bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att man är för en fri invandring. Så länge det finns länder som kränker mänskliga fri- och rättigheter är öppna gränser, och människors möjlighet att fly, det enda sättet att erbjuda alla människor ett skydd för sina grundläggande rättigheter.

Skrivningar om fri rörlighet och att människor ska få bo och verka var de så önskar har funnits med i debatten sedan 90-talet, men nu kritiseras det från de mest oväntade håll. Många lantmännenkepsar i Ludvika kritiserar ordvalet; "fri invandring", men borde inte det vara ganska självklart när vi haft fri rörlighet inom Skandinavien och EU så länge att människor kan komma till vårt land och också bosätta sig här? Vore ju konstigt annars.

Centern vågar även greppa frågor kring det moraliska värdet av en fri ekonomi. I vårt land där skatten är hushållens största utgift är skattereformer något som ger människor möjlighet att bygga upp ett tryggt sparande och ökar självbestämmandet. Samt inte minst tar de fasta på vikten av en frihetlig miljöpolitik. Skadliga subventioner,  teknikneutrala styrmedel och krav på en prissättning av miljöingrepp som innebär att  ett värde sätts på de ändliga resurserna är välkomna förslag. Så jag välkomnar verkligen Centerns tappra försök till en aktiv idédebatt; något som behövs för att idédebatten inte enbart ska reserveras till tankesmedjor bestående av f.d. politiker eller partier långt ute på politikens ytterkanter.