tisdag, februari 26, 2013

Hebron

Svårt att inte rysa vid åsynen av bosättarna. Deras vardagshat skrämmer fortfarande.

Rissne good-bye

Tror tiden för läxläsningshjälpen jag utfört tisdagar i Rissneskolan nu är över. Jag försökte i alla fall få ligisterna att fokusera mer på heroiske Augustus och mindre på mordbrännande Nero. . .men uppenbarligen misslyckades jag.

måndag, februari 25, 2013

lördag, februari 23, 2013

Skifferbubblan

Skiffergasens förespråkare använder i dagens DN den så suggestiv metaforen inom den ekonomiska vokabulären; en boom. Naturgasboomen, gasletandet i USA kan rita om energikartan, konjunktursvängningar kan försvinna, men vem vet vad framtiden bär när skatterna i skifferlagen kommer till ytan? Jag misstänker emellertid att en annan metafor skulle vara mer passande; en bubbla, och om man får tro forskarna en bubbla som snabbare än snabbt är på väg att brista redan innan den expanderat klart. Hela marknaden bygger mer på spekulation hos kvartalsvinsthungriga energiföretag, en marknadsföring i lättlurade tidningar av typen DN, och lite investmentbanker; som för fem år sedan drev upp fastighetsbubblan. Geologiska och miljömässiga begränsningar kommer se till att skiffergas och skifferoljan inte är lösningen på våra energiproblem.

Det starkaste argumentet för bubblan är den snabba utarmningen av befintliga borrplatser. Skifferbrunnar uppvisar nämligen en ohyggligt brant produktionsminskning över tid. Redan det första året sker en nedgång med 69% och efter blott sex år återstår endast 6% av produktionen. Hittills har brunnarna i North Dakota och Texas sinat, men den korta livslängden på de flesta brunnar är inget man läser om. Istället resonerar företagen att med mindre produktion behöver fler miljöfarliga brunnar borras, nu senast har delstaten Ohio i USA drabbats.

Denna snabba utarmningen eldar alltså istället för ett upphörande av dårskapen på en frenetisk borrtakt för att kompensera nedgången. Ungefär 7,200 nya brunnar måste borras varje år till en kostnad av mer än 42.000.000.000 dollar för att helt enkelt och enkom bibehålla den nuvarande produktionsnivån. Och eftersom de mest produktiva och lättborrade platserna redan borrats på är det troligt att borrpriserna och miljökostnaderna endast kommer att öka med tiden.

Detta är en annan version av produktionsproblem inom kolindustrin men på en mycket kortare tidslinje. Skiffergodis slut, vinst krävs, borra fler brunnar, sinar snabbt, börja om. Med andra ord så säger oss geologins lagar att det nuvarande låga priset på skifferbränslen, som vanligen tillskrivs överflödet av desamma, också är ohållbart. Marknaden har manipulerats och för få ifrågasätter. Löften som finns i dagens artikel ser ut att vara byggd på anmärkningsvärt lösan sand. . .eller, för att använda en sliten analogi: bubblan kan vara på väg att spricka.

torsdag, februari 21, 2013

Hello yxskaft

I vilken film blir Bond inte beskjuten tänker jag är en mer korrekt fråga?

måndag, februari 18, 2013

In i Norden

De senaste veckorna har diskussionen försvaret varit upp på tapeten igen, och NATO-debatten även den. Det vore även tacksamt om de som stöder ett utökat nordiskt försvarssamarbete kan komma ut på banan. NATO är, med USA:s minskade intresse och tynande satsningar på Natosamarbetet är egentligen inte längre en trovärdig, gemensam säkerhetslösning. Något som säkerhetspolitiska debattanter bör beakta när de lanserar sina analyser och planer.


Sverige har i dag halvbra relationer till Ryssland. Men dem måste vi värna om och fördjupa genom samarbetet inom olika sektorer. Vi har ett gemensamt hav, gemensamma målsättningar om att bevara fred och säkerhet och ett aktivt handelssamarbete i Östersjöregionen. Planerna på att steg för steg luckra upp visumtvånget mellan Ryssland är positiva. 

Samtidigt förstärker Björnen sin militära kapacitet. Ryssland vill tydligen befästa sin position som stormakt i världen genom en mäktig militär försvarsförmåga. Det är svårt att förutspå vilka förändringar som kommer att ske i det ryska samhället i framtiden, så självfallet måste Sverige inse att vi är beroende av yttre stöd och samarbete för att upprätthålla säkerhets- och försvarsförmåga i framtiden. Även EU är för en obestämd framtid en osäker säkerhetspolitisk kraft och vi bör som land snabbt utveckla och fördjupa det nordiska militära samarbetet med ett avtal länderna emellan. Endast med ett avtal kan vi försäkra oss om att samarbetet fungerar också vid en eventuell kris.torsdag, februari 14, 2013

Saudiska elefanten


Demokratiprocesserna i Mellanöstern fortsätter och i gårdagens utrikesdebatt i riksdagen krävdes det ofta att Väst måste ingripa i Syrien. Det resonemang jag saknade var varför vi inte ska stödja rättighetskampen hos shiamuslimer i de rikaste oljeprovinserna i Saudiarabien?

Shiamuslimerna i den delen av Arabien kontrolleras ju trots allt av superfanatiska Sunnimuslimer. Bedrägeriet som upprätthålls här är att det är det shiitiska Iran som är centrum för terrorism, trots att det Sunnimonarkin Saudi som gav upphov till al-Qaida. Inte nog med att 15 av de 19 kaparna den 9/11 kommer från Saudiarabien, men Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, tillsammans med Pakistan, var de enda länder som diplomatiskt erkände talibanregimen som hyste al-Qaida. Återigen är det lämpligt att bortse från det faktum att Iran, vilket även var fallet med Saddams Irak, är mer fritt än Saudi och framförallt inte är den största finansiären av terrorism i världen. . .
.
Hur länge kan våra utrikespolitiker i riksdagen ignorera elefanten i rummet? Vi i Sverige borde åtminstone inte spä på hyckleriet genom att fortsätta sälja stora mängder vapen och ge annat stöd till Saudiarabien och dess grannlandstyrannier.


måndag, februari 11, 2013

Hemligheten med avgången

Påve Bengt har tydligen haft en hemlig härlig timme med en kvinna. Ett övertramp som inte accepteras inom den katolska kyrkan. . .män ska det ju vara.

Debaclet i Mali


Debaclet i Mali fortsätter. Det är inte svårt att gissa varför Mali kan vara attraktivt för fransmännen. Mali är Afrikas tredje största guldproducent och tros ha stora uranfyndigheter samt andra mineraler. Landet har också outforskade olje- och gasfält som är hett eftertraktade.

Och Frankrike är inte ensamt om att vara ute efter dessa resurser. Kina har flyttat fram sina positioner på de afrikanska marknaderna under de senaste åren. Men hellre än att följa den västerländska strategin att stötta diktatorer, underblåsa inbördeskrig och bomba motsträviga länder söker Kina samarbete med afrikanska regeringar genom ett utbyte; infrastrukturinvesteringar mot naturresurser. Diktaturen Kina handlar sig fram, demokratin spränger sig genom.

Kina har gått med på att låna ut totalt 20 miljarder dollar under de kommande tre åren för infrastrukturprojekt och jordbruksutveckling. Peking har också åtagit sig att skicka sjukvårdspersonal till kontinenten samt att genomföra utbildningsprogram för afrikanska arbetare. Handeln mellan Kina och Afrika har expanderat till över $ 150 miljarder per år, och förhållandet har formaliserats i ett forum för Kina och Afrika samarbete.

Afrika har förståeligt nog tröttnat på västs kanonbåtsdiplomati och vår något vridna version av "frihandel", där kontinentens naturresurser utvinns snabbt och ingenting annat än plundrade mark och skulder blir kvar. Det därför förståeligt att afrikanska politiker finner den kinesiska utvecklingsmodellen; lån i utbyte mot naturresurstillträde en mycket bättre affär.  Västliga interventioner har onekligen lett till ett omätbart lidande i Afrika de senaste årtiondena.

Om Kinas investeringar i Afrika kommer förbättra levnadsstandarden för den genomsnittliga afrikanen är självfallet ännu en öppen fråga. Emellertid kan det faktum att dessa avtal sluts utanför den sedvaliga Västliga-sfären uppmuntra västmakterna att inrätta en större permanent militär närvaro på den afrikanska kontinenten. Mer militär brukar sällan betyda tryggare tillvaro. . .detta är ett spel lika gammalt som schacket självt.

onsdag, februari 06, 2013

Ironiernas moder


Tänk om. . .du tillhör en religion som i hundratals, ja tusentals år har lidit i sviterna av vad elaka romare gjorde mot dig. Sen visar det sig att din heligaste plats, den plats som du tillber dagligen som navet i din tro, egentligen är en del av den maktens ockupationsfort?

Tja. . .det är troligt att så är fallet med Klagomuren. Professor Tabor för i all fall en väldigt övertygande tes. . .och ger svar på detaljer som i alla fall stört mig de senaste tio åren. För er som är nerd:iga nog, läs mer här.

måndag, februari 04, 2013

Iranska vapens evighet


Det sägs att man inte kan döda det som inte finns, vilket för det första är ett bevis för att gud aldrig kommer dö. Det är även sant när det gäller hotet från Iran. I en ny rapport. . .och garanterat inte den sista i raden av skrämselrapporter, står det att : Israeli intelligence officials now estimate that Iran won’t be able to build a nuclear weapon before 2015 or 2016. Minns någon idag hur Israels premiärminister förra våren teatraliskt varnade att Iran skulle uppnå kärnvapenkapacitet senast; nästa vår, som mest med nästa sommar. Netanyahu har byggt sin karriär kring att Iran är på väg att skaffa kärnvapen, redan 1992 sa han att Iran då bara var 3 till 5 år från att kunna producera en bestialisk bomb.

Men det är en bomb som Irans högste ledare ayatolla Khamenei har utfört en fatwa mot; logically, religiously and theoretically, considers the possession of nuclear weapons a grave sin and believes the proliferation of such weapons is senseless, destructive and dangerous. Och i ett tal tidigare i januari återupprepade Iranska utrikesministeriets talesman Ramin Mehmanparast att Khameneis fatwa är bindande.

Samtidigt så sitter Israel på uppemot ca 200 kärnvapen. Det är okänt exakt hur många bomber Israel besitter eftersom det vägrar att underteckna icke-spridningsavtalet, vilket f.ö. Iran har gjort), eller släppa in internationella inspektörer, som Iran fortsätter att göra.

Samtidigt uppgraderar USA sin arsenal av 5 113 kärnstridsspetsar – för en ohygglig massa dollar. En åtgärd som garanterat kommer vara rätt kostsam.

Samtidigt så är det Iran som utgör det nukleära hotet?

Det iranska kärnvapenhotet kan helt enkelt inte upphöra att vara en del av dramaturgin i Mellanöstern. USA placerade nyligen ytterligare sex F-22 plan på Al-Dhafrabasen i Förenade Arabemiraten. F-22 råkar vara det mest avancerade stridsflygplan som är i operativ användning av USA och kan självfallet undvika radar. . .USA placerade sin a F-22 plan på AL-Dhafrabasen i april förra året, men hävdade då att deras utplacering skulle vara tillfällig. Men efter nio månader samt en förstärkning av antalet stridsflygplan verkar utbyggnaden vara ganska permanent.

Irans försvarsdoktrin förblir däremot en doktrin som kretsar kring principen av självförsvar. Irans militära kapacitet är speciellt utformad för att bromsa en invasion och tvinga en diplomatisk lösning av fientligheter. Placeringen av plan i Förenade Arabemiraten, tillsammans med en armada i vattnen runt Persiska viken gör det emellertid helt klart att den amerikanska försvarsdoktrinen är mer offensiv i sin syn.

Det iranska kärnvapenhotet kommer inte dö så länge det inte finns, och likt personliga gudar som skapas av folk med vanföreställningar så kommer tanken på vapnets existens att orsaka mycket lidande och död.