måndag, februari 11, 2013

Debaclet i Mali


Debaclet i Mali fortsätter. Det är inte svårt att gissa varför Mali kan vara attraktivt för fransmännen. Mali är Afrikas tredje största guldproducent och tros ha stora uranfyndigheter samt andra mineraler. Landet har också outforskade olje- och gasfält som är hett eftertraktade.

Och Frankrike är inte ensamt om att vara ute efter dessa resurser. Kina har flyttat fram sina positioner på de afrikanska marknaderna under de senaste åren. Men hellre än att följa den västerländska strategin att stötta diktatorer, underblåsa inbördeskrig och bomba motsträviga länder söker Kina samarbete med afrikanska regeringar genom ett utbyte; infrastrukturinvesteringar mot naturresurser. Diktaturen Kina handlar sig fram, demokratin spränger sig genom.

Kina har gått med på att låna ut totalt 20 miljarder dollar under de kommande tre åren för infrastrukturprojekt och jordbruksutveckling. Peking har också åtagit sig att skicka sjukvårdspersonal till kontinenten samt att genomföra utbildningsprogram för afrikanska arbetare. Handeln mellan Kina och Afrika har expanderat till över $ 150 miljarder per år, och förhållandet har formaliserats i ett forum för Kina och Afrika samarbete.

Afrika har förståeligt nog tröttnat på västs kanonbåtsdiplomati och vår något vridna version av "frihandel", där kontinentens naturresurser utvinns snabbt och ingenting annat än plundrade mark och skulder blir kvar. Det därför förståeligt att afrikanska politiker finner den kinesiska utvecklingsmodellen; lån i utbyte mot naturresurstillträde en mycket bättre affär.  Västliga interventioner har onekligen lett till ett omätbart lidande i Afrika de senaste årtiondena.

Om Kinas investeringar i Afrika kommer förbättra levnadsstandarden för den genomsnittliga afrikanen är självfallet ännu en öppen fråga. Emellertid kan det faktum att dessa avtal sluts utanför den sedvaliga Västliga-sfären uppmuntra västmakterna att inrätta en större permanent militär närvaro på den afrikanska kontinenten. Mer militär brukar sällan betyda tryggare tillvaro. . .detta är ett spel lika gammalt som schacket självt.