måndag, februari 18, 2013

In i Norden

De senaste veckorna har diskussionen försvaret varit upp på tapeten igen, och NATO-debatten även den. Det vore även tacksamt om de som stöder ett utökat nordiskt försvarssamarbete kan komma ut på banan. NATO är, med USA:s minskade intresse och tynande satsningar på Natosamarbetet är egentligen inte längre en trovärdig, gemensam säkerhetslösning. Något som säkerhetspolitiska debattanter bör beakta när de lanserar sina analyser och planer.


Sverige har i dag halvbra relationer till Ryssland. Men dem måste vi värna om och fördjupa genom samarbetet inom olika sektorer. Vi har ett gemensamt hav, gemensamma målsättningar om att bevara fred och säkerhet och ett aktivt handelssamarbete i Östersjöregionen. Planerna på att steg för steg luckra upp visumtvånget mellan Ryssland är positiva. 

Samtidigt förstärker Björnen sin militära kapacitet. Ryssland vill tydligen befästa sin position som stormakt i världen genom en mäktig militär försvarsförmåga. Det är svårt att förutspå vilka förändringar som kommer att ske i det ryska samhället i framtiden, så självfallet måste Sverige inse att vi är beroende av yttre stöd och samarbete för att upprätthålla säkerhets- och försvarsförmåga i framtiden. Även EU är för en obestämd framtid en osäker säkerhetspolitisk kraft och vi bör som land snabbt utveckla och fördjupa det nordiska militära samarbetet med ett avtal länderna emellan. Endast med ett avtal kan vi försäkra oss om att samarbetet fungerar också vid en eventuell kris.