lördag, februari 23, 2013

Skifferbubblan

Skiffergasens förespråkare använder i dagens DN den så suggestiv metaforen inom den ekonomiska vokabulären; en boom. Naturgasboomen, gasletandet i USA kan rita om energikartan, konjunktursvängningar kan försvinna, men vem vet vad framtiden bär när skatterna i skifferlagen kommer till ytan? Jag misstänker emellertid att en annan metafor skulle vara mer passande; en bubbla, och om man får tro forskarna en bubbla som snabbare än snabbt är på väg att brista redan innan den expanderat klart. Hela marknaden bygger mer på spekulation hos kvartalsvinsthungriga energiföretag, en marknadsföring i lättlurade tidningar av typen DN, och lite investmentbanker; som för fem år sedan drev upp fastighetsbubblan. Geologiska och miljömässiga begränsningar kommer se till att skiffergas och skifferoljan inte är lösningen på våra energiproblem.

Det starkaste argumentet för bubblan är den snabba utarmningen av befintliga borrplatser. Skifferbrunnar uppvisar nämligen en ohyggligt brant produktionsminskning över tid. Redan det första året sker en nedgång med 69% och efter blott sex år återstår endast 6% av produktionen. Hittills har brunnarna i North Dakota och Texas sinat, men den korta livslängden på de flesta brunnar är inget man läser om. Istället resonerar företagen att med mindre produktion behöver fler miljöfarliga brunnar borras, nu senast har delstaten Ohio i USA drabbats.

Denna snabba utarmningen eldar alltså istället för ett upphörande av dårskapen på en frenetisk borrtakt för att kompensera nedgången. Ungefär 7,200 nya brunnar måste borras varje år till en kostnad av mer än 42.000.000.000 dollar för att helt enkelt och enkom bibehålla den nuvarande produktionsnivån. Och eftersom de mest produktiva och lättborrade platserna redan borrats på är det troligt att borrpriserna och miljökostnaderna endast kommer att öka med tiden.

Detta är en annan version av produktionsproblem inom kolindustrin men på en mycket kortare tidslinje. Skiffergodis slut, vinst krävs, borra fler brunnar, sinar snabbt, börja om. Med andra ord så säger oss geologins lagar att det nuvarande låga priset på skifferbränslen, som vanligen tillskrivs överflödet av desamma, också är ohållbart. Marknaden har manipulerats och för få ifrågasätter. Löften som finns i dagens artikel ser ut att vara byggd på anmärkningsvärt lösan sand. . .eller, för att använda en sliten analogi: bubblan kan vara på väg att spricka.