onsdag, mars 20, 2013

Sanktionerna mot IranAlla minns vi sanktionerna mot Irak och antalet dödsfall de orskade under 90-talet. Hur många barn som somnade in för att mediciner och vårdutrustning saknades. Sanktionssystemet är irrationellt även vad gäller de nu införda sanktionerna mot Iran. Det finns undantag i de Iranska sanktionerna för att underlätta handel med humanitära varor, men det finns även andra sanktionslagar som begränsar finansiella transaktioner med Iran, vilka gör det omöjligt att genomföra det handelshumanitära undantaget. Alltså har vi åter en situation där handel med medicinsk utrustning är lagligt i teorin men i praktiken omöjligt, eftersom Iran ändå inte kan administrera betalningen för den västerländska medicinen landets invånare behöver.

Ett problem är att när sanktionerna skärptes under 2012 begränsades Irans förmåga att sälja olja ytterligare och dess huvudsakliga tillgång till hårdvaluta begränsades och både Irans centralbank samt deras största bank, Bank Tejarat, är svartlistade av Washington.

Sanktionerna har också skapat påföljder för handel med Iran som är så stränga att de flesta internationella banker, som i grunden ändå är riskaverta, helt undviker att delta i även en legal humanitära handel. Idag är det bara en internationell bank, i Turkiet, villig att ta chansen.

Så även när Iran får sina händer på dollar eller euro för att köpa medicinsk utrustning, kan det inte hitta en bank väg att administrera handeln. En ledande företrädare vid ett amerikanskt läkemedelsbolag berättade om en order på 60 miljoner dollar för ett läkemedel avsett till transplanterade patienter som föll igenom trots att försäljningen var fullt laglig, alla nödvändiga tillstånd från det amerikanska finansdepartementet på plats och Iran hade tilldelats den nödvändiga hårdvaluta. Ingen bank skulle utföra transaktionerna av rädsla för att stämplas som terrorvänliga. Undrar vem terroristerna är?