måndag, april 22, 2013

Posse ComitatusBilder från Boston efter det att en skadad 19-årig terroramatör gripits. Mot denna 19-åring sattes det in insatsstyrkor, nationalgarden, pansarfordon, automatvapen, helikoptrar och hundar. Husgenomsöktes utan rannsakningsorder och rörelsefriheten för invånarna begränsades utan korrekta beslut. Dessutom bröt man mot Posse Comitatus-lagen som säger att bara poliser får utföra polisära åtgärder. . .men att militär genomför ID-kontroller och husrannsakar verkar ingen amerikan heller bry sig om? Så mycket för kraven på frihet när det väl gäller. . .men gud nåde den politiker som försöker höja en skatt.

Så mycket kraft för att hitta en terrorist i en stad som Boston. . .ett Boston som dessutom under stora delar av -70, -80 och -90-talen var en av de största bidragsgivarna till IRA. Ett IRA som med dessa blodspengar från Boston dödade 1.781 britter upp till år 2004. Det är uppenbarligen aldrig lika roligt när terrorn drabbar en själv.

Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.