onsdag, maj 08, 2013

Krigscrescendo


De extremistiska grupper som kämpar i dag i Syrien varav många av dem öppet svär sin trohet till al-Qaida och som har terroriserat inte bara den syriska regeringen, men också de sekulära aktivister som ironiskt nog stod som stamfäder till den Syriska revolutionen är frukten av en långvarig sekteristisk politik som aktivt stöttats av Väst.

Dessutom har de senaste årens utveckling fört samman Saudiarabien och Israel i en ny strategisk allians, ett påstående som de flesta nog betraktade som omöjligt för bara några år sedan men som nu blivit alltmer erkänt av båda sidor. I själva verket kan jag tänka mig att ett officiellt erkännande av denna nya allians strax kommer från Washington, eftersom rapporter dykt upp denna vecka om en USA-förmedlad försvarspakt mellan Israel, Saudiarabien, Jordanien och Förenade Arabemiraten i syfte att garantera sk. ömsesidiga intressen i regionen.

Dessa förändringar utgör ett problem för den förda Mellanösternpolitiken, och den gamla ordningen upplever nu sina sista våldsamma konvulsioner; vilket självfallet banar väg för en ny Washingtonallians att kunna utöva sin hegemoni över regionen. I denna nya miljö, kommer de idag så omhuldade begreppen; självbestämmande och självständighet kvävas under ekonomiska, politiska och militära maktöverväganden. En aldrig tidigare skådad ny axel av krigskontroll kan utövas från maktcentrumen i Washington, Tel Aviv och Riyadh.
Nationerna Syrien och Irak är redan idag lite mer än politiska fiktioner, krossade under fötterna av utländsk militär och politisk intervention, förtärd inifrån genom underblåst sekteristisk hatet eftersom de tidigare kolonialt uppdelade arabstaterna fortsätter sin splittring ner i små otaliga svaga och etniskt homogen politiska enklaver.

För regionen utgör dessa dagar inget mindre än i slutet av Sykes-Picots gränser och upplösningen av Mellanöstern som det en gång var. När kriget fortsätter att sprida sig från gränsen till Irak och Syrien till länderna utanför är sönderfallets krigscrescendo snart här. . .och med det även nya diktatorer och maktlystna mördare.