onsdag, juni 26, 2013

Obama vid 2050

President Obama har nu deklarerat att USA ska börja skärpa sig vad gäller utsläpp. . .men till vilken nytta? Det verkar redan vara en internationell sanning att jordens medeltemperatur ska få stiga två grader mer än nivån som rådde under den förindustriella eran. Men om vi redan vid 0,8 plus, där vi ligger nu, ger problem vad kommer då inte två grader få till följd? När världen språkar om två grader som "acceptabelt" vet beslutsnissarna ens vad det talar om? För att undvika att gå över två grader bör länderna på jorden inte släppa ut mer än ytterligare 600 miljarder ton CO2 mellan nu och 2050. Och detta förutsatt att jorden efter 2050 kan vara helt fri från koldioxid. Vad händer efter 2050? Vilka typer av energi kommer världen välja? Vilka idag vardagliga mänskliga aktiviteter kommer att försvinna? Eller når vi 3 eller 4 eller 5 eller 6 grader högre istället?


Jaha då finns väl förnybar energi som varandes ett svar å lösning? Det hävdar ju iaf. miljöpartisterna och då måste det väl stämma? Eller kanske inte. För även om förnybar energi kunde fixas fram i en takt som är ofattbart snabb och fossila bränslen förtidspensionerades så finns problem kvar. Till exempel flygplan, fartyg och lastbilar, traktorer, tung konstruktion och gruvutrustning är evigt beroende av den ändliga oljan? Kommer fartyg och flygplan och tung utrustning sluta köra efter 2050? Och hur är det med alla dessa turister som kuskar runt planeten i ständigt växande flygplansflottor, kommer de att stanna alla hem istället? Kanske Zeppelinare gör en återkomst?  För tro inte turismen minskar. . .tvärtom. Världens befolkning beräknas öka till 8 eller 9 eller 9,5 miljarder människor tills år 2050. Kommer dessa ytterligare 2 miljard plus människor att bli extremt fattiga eller kommer de kunna ta del av en ekonomisk tillväxt? Eller kommer det kanske bli en massiv omfördelning av rikedomar? Och hur skulle det någonsin kunna enas om att med tanke på att just nu rika människor och företag inte  ens vill betala sin beskärda del via dagens skattesystem utan flyr? Världens befolkning år 2050 skulle enligt en färsk FN-rapport lätt kunna vara 9.5 miljarder, och effekterna av denna befolkningsökning?

Kommer jorden att gradvis försöka få ner det totala antalet människor på planeten till ett mer rimligt antal? Till exempel tillbaka till de omkring 2 miljarder människor som levde för 70 år sedan; dvs en tredjedel av dagens siffror. World Watch Institute säger att befolkningen inte bara måste sluta växa utan också måste sänkas drastiskt. Vem kommer att besluta att genomföra ett sådant program och hur, samt var och när kommer det att genomföras och med vilket politiskt stöd och engagemang?


Tja. . ta skogsskövling, försurning, förlust av biologisk mångfald och alla typer av giftiga utsläpp. Kommer dessa frågor att behandlas lite mer seriöst än idag? Just nu pågår ett mijöarbetande som tenderar att vara en evig ”fredsprocess” där det inte går att uppnå någonting, och vars syfte främst tycks vara att agera fikonlöv. Massor av goda idéer och analyser existerar på hur den nuvarande världsekonomin och globaliseringen fungerar. . .eller inte fungerar. . .och massor av goda idéer och analyser finns också på hur den nuvarande globaliserade ekonomin skulle kunna omvandlas och vara mer hållbar. Men den viktigaste frågan är vem som ska avgöra vilket av alla framförhandlade alternativ som jorden bör fortsätta driva och hur ska det då ske? Hittills verkar länderna främst fastnat i: Det ordnar sig nog; eller i bästa fall i att försöka övertyga andra länder, som av olika skäl är mindre medvetna om att problemen är stora.

Är vi inne på att skyffla runt skuld kan jag ju även ta upp att Obama glömt hur stor den svindlande gigantiska skuld som de stora västländerna och deras banker har samlat på sig? Hur kommer den att behandlas? Kommer det bli via massiv hyperinflation och om inte, vad är alternativen?  Klarar det politiska ledarskapet av att leda in världen i en ”ekonomisk krympning” och gå mot mer lokala och hållbara ekonomier? Kommer det vara en välskött process eller kommer det att vara resultatet av en långsam eller massiv och kollaps? Eller kanske en serie av mindre kontantkollapser? Och om globaliseringen ska vändas till förmån för mer lokala handelsavtal hur ska ett sådant beslut fattas och vem som ska genomföra dem? Vissa tror att globaliseringen är svaret och en del tror att globaliseringen är istället problemet. .. redan här har vi den första av många gordiska knutar. Vilken analys är korrekt och i varje fall hur kommer eventuella slutsatser att realiseras?


Således kära läsare; analyser om vad som kommer att hända finns redan och förbättras ständigt. Vi vet om problemen med och effekterna av klimatförändringar, peak oil och begränsningarna på tillväxt och samspelet mellan energi, ekonomi och miljö. .men tyvärr finns långt färre specifika analyser och beskrivningar om vad som ska göras istället och än viktigare; hur och vem som ska genomföra omvälvningen. Vilka åtgärder, strategier och program som genomförs av vem börjar när fullföljs när osv. Obama kunde ha inlett processen i sitt tal igår mot det nya "hållbara" samhället. När kommer denna process igång på allvar och mer seriöst och uttömmande än att minska på lite kolutsläpp?

Om jag hade svaren på ovanstående frågor skulle jag säkert förtjänat en doktorstitel men nu gör jag som alla andra och bara väntar och se vad händer samtidigt som jag källsorterar och undviker de planetförstörande matproducenterna på McDonald’s.