onsdag, augusti 28, 2013

Obamas nya bombräder

Jag vet att jag inte skulle skriva så mycket om aktuella händelser utan mer låta bloggen leva som bokblogg. . .men nu när den militära uppbyggnaden i Medelhavet tydligt påvisar att Assads motståndare tänker militärt ingripa i Syrien under täckmantel av ännu en "humanitär intervention" känner jag att sanning behöver uttryckas.
Bilder och videoklipp som har dykt upp efter den påstådda användning av kemiska medel i de östra förorterna i Damaskus är djupt oroande och en grundlig och omfattande utredning av vad som skedde där är absolut nödvändigt. Men det är oroande att de västerländska regeringar som hårdnackat stött anti-regeringsvänliga jihadistsoldater använder detta tillfälle att legitimera användandet av våld mot despotregeringen i Damaskus.

USA, Storbritannien och Frankrike är orubbliga i sina påståenden om att Assad-regeringen och den reguljära armén var gärningsmännen bakom attacken, trots att inget slutgiltigt bevis finns att styrka påståenden. Dessa regeringar verkar vara säkra på att Damaskus är skyldiga på grundval av at de ville förhindra FN:s utredningsgrupp från att besöka platsen, och när utredarna så småningom nådde området, spelar det Väst ingen roll för dem, eftersom de hävdade att den syriska regeringen hade förstört alla bevis för oegentligheter. (Jämförelser med Blixt å Irak uppenbara…) Assads muslimskt militanta motståndare har alltså konstruerat en djupt cynisk och hysterisk politisk berättelse som västerländska ledare nu unisont understödjer.

Det kan uppenbarligen finnas flera skäl till varför Damaskus visade tvekan inför att låta FN: s inspektörer komma åt platsen direkt, den mest uppenbara är att denna attack påstods ha ägt rum i rebellkontrollerade fästen i utkanten av huvudstaden, och att säkerheten för FN-teamet inte kunde garanteras om rebeller anföll dem eller lobbade in fler kemiska vapen under deras besök.

Syriska rebeller har nämligen visat sin fientlighet mot FN-styrkor vid flertalet tidigare tillfällen, regeringsfientliga grupper kidnappade 21 FN: s fredsbevarare i Golanhöjderna i mars och ytterligare fyra fredsbevarare senare i maj. Att FN konvojen nu mycket riktigt besköts av oidentifierade krypskyttar är knappast förvånande och det kan bara ses som ett steg i en serie av åtgärder för att eskalera situationen för att provocera fram en internationell reaktion.

När FN-teamet nu så småningom kom fram tillbrottsplatsen för att samla in bevis och, i motsats till amerikanska påståenden, hävdade FN att det fortfarande var möjligt för expertgruppen att samla in nödvändiga bevis trots den tid som förflutit sedan den påstådda attacken. But then igen, who cares?
Att Assad, som givet allt annat är en smidig diktator, skulle vara så taktiskt och politiskt ologisk har jag svårt att låta mig övertygas om.
Dessa attacker kommer enbart tjäna anti-regeringsvänliga miliser som länge har efterlyst Natos ingripande, liksom den syriska politiska oppositionen som nu plötsligt vägrar att delta i alla planerade Genèveförhandlingar. Dessutom gynnar anklagelser som regimen använt kemiska vapen de internationella motståndarna till Assad, som materiellt och ekonomiskt har understött utländska fundamentalistkombattanter i en aldrig tidigare skådad omfattning.

Framför allt gynnar användningen av kemiska vapen vapenindustrin, som nu ser ett läge att sälja mer vapen till de fyra amerikanska krigsfartyg med ballistiska missiler som går i läge i östra Medelhavet, redo att skölj över det eviga Damaskus med Tomahawkmissiler , allt med hänvisning till skyddet av civila. Lockheed Martins aktiekurser har dramatiskt stigit sedan nyheten om kemiska vapen attack. . .SAABs följer kanske efter?

Hur som, det finns många avslöjanden som tyder på att anti-regeringsvänliga miliser har tillgång till kemiska vapen och i själva verket är skyldiga till att använda dem. Carla Del Ponte, chef för en FN-undersökningskommission som tittat på användning av kemiska vapen i norra Syrien i slutet av mars uttryckte till och med att bevisningen var starkare för att jihadisterna använde kemiska vapen och inte den syriska regeringen. I maj, fann den turkiska polisen cylindrar av sarin hemma hos en syriska aktivister från den al-Qaida-kopplade Al-Nusra Fronten. I juli lämnade ryska experter rapporter till FN om hur de missiler som används i tidigare attacker med kemiska vapen inte var fabrikstillverkade, och att den kemiska sammansättning man hittat på komponenterna inte var i överensstämmande med vad den syriska militären har.

Den syriska militären har nyligen även upptäckt kemiska vapen i en rebelltunnel i Jobar, inklusive gasmasker tillverkade i USA och kemiska ämnen från Saudiarabien. Rapporter visar också att en före detta högt uppsatt saudiarabiska medlem av al-Nusra Fronten hävdade att gruppen har kemiska vapen i ett tweet.

Avrundar nu med att John Kerry, Laurent Fabius, och William Hague alla skuttar runt å viftar för att militära åtgärder nu kommer att vidtas mot Damaskus trots att det saknas en rättslig grund för åtgärder. Om "humanitär intervention" skulle genomföras, skulle det behöva godkännande från FN: s säkerhetsråd i form av en resolution, men en sådan lösning skulle inte gå eftersom länder som Ryssland tror att denna typ av interventioner skulle kunna användas som en förevändning för att ta bort den lagliga regeringen i Syrien, eftersom det har använts under den senaste tiden i det forna Jugoslavien, Irak och Libyen - alla med massiva missbruk av vapenmakt som har resulterat i betydande civila offer
.
USA, Storbritannien, och Frankrike ser sig själva som rättfärdiga riddare; risk rationalitet och bevis tillförmån för Assad kommer inte att vara tillräckligt för att bryta deras vågsamma och löjeväckande vanföreställningar, dessa stater är ett modernt avantgarde av militantkorporatism och har visat att de söker bara har sina egna geopolitiska mål i sikte.

De länder som representerar en balanserad syn på denna kris bör inte stillatigande se på medan Västvärlden "kommer till stöd" för det syriska folket med kryssningsmissiler och flyganfall, de bör bjuda motstånd.